Какво можеш да научиш от

Избутването от лег

Слаби места при теб са:

Широк гръбен мускул

Външни ротатори

Прекалено активен Trap 1 (Горен)

Слаб Trap 3 (Долен)

Някои препоръчителни упражнения:

Lat Dual Cable Pullover, Lat Neutral Grip Pulldown - Hammer, Lat Supinated Pulldown, Lats Chest Supported Cable Pulldown, Lats Kneeling Unilateral Row - Hammer, Lats Stepped Back Unilateral Row - Hammer, Lats Kneeling Unilateral Neutral Grip Pulldown - Hammer, Lats Kneeling Unilateral Supinated Pulldown - Hammer, Lats Pulldown, Lats Seated Row, Lats Seated Neutral Grip Row, Supinated Pulldown


Изолирана работа за външните ротатори

Bent Over DB Y Raise, Prone Incline DB Y Raise, Upper Back Pulldown Wide Dual Cable


Rear Delt Cable Pull Across Bent Arm, Rear Delt Cable Pull Across Straight Arm, Rear Delt Bent Over DB Row, Rear Delt Cable Row, Rear Delt Prone Incline Row