Какво можеш да научиш от

Избутването от лег

Слаби места при теб са:

Слаб трицепс (особено дългата глава)

Някои препоръчителни упражнения:

Close-Grip Bench Press, Floor Close-Grip Bench Press, Declines -10° Close-Grip Bench Press, JM Press

Press from pins (само горната част от обхвата на движението)

Triceps Lying to Forehead Semi Pronated Poliquin Bar Extension, Tricep Overhead Rope Extension, Machine Tricep Extension, Tricep Incline DB Extension, Tricep Incline DB Extension, Tricep Cross Cable Behind Head Extension, Triceps Over the Shoulder Cable Extension