Какво можеш да научиш от

Избутването от лег

Слаби места при теб са:

Големия гръден мускул

Някои препоръчителни упражнения:

Chest DB Press, Clavicular Pec 45˚ Incline BB Press, Clavicular Pec Incline Press - Hammer, Close Grip BB Press, Dip


Spoto Press, Paused Press (паузата около слабата точка), Floor Press