Какво можеш да научиш от

Избутването от лег

Слаби места при теб са:

Слаби предни делтоиди (предно рамо)

Слаби задни делтоиди/рамо (ако раменете се въртят напред и повдигат нагоре)

Някои препоръчителни упражнения:

Anterior Delt / Clavicular Pec 60 Degree Incline BB Press, Anterior Delt High Incline DB Press Elbows In Front, Flat Neutral Grip DB Press


Anterior Delt 45 Degree Cable Raise, Anterior Delt Cable Raise to Ear, Anterior Delt DB Front Raise, Anterior Delt Facing Away Cable Front Raise, Anterior Delt Incline DB Front Raise

Rear Delt Cable Pull Across Bent Arm, Rear Delt Cable Pull Across Straight Arm, Rear Delt Bent Over DB Row, Rear Delt Cable Row, Rear Delt Prone Incline Row