Често срещани пречки на промяната в поведението

behavior change model - ability
 • Следване на нереалистичен (прекалено агресивен) хранителен план.

 • Неподходяща тренировъчна програма за целите и самия човек.

 • Пренебрегване на микробиома като важен фактор на здравето и горенето на мазнини.

 • Пренебрегване на хормоналното здраве като важен фактор на общото здраве и горенето на мазнини.

 • Нереалистични очаквания (преследване на прекалено бърза промяна).

 • Опит за прекалено големи промени в поведението, които не са устойчиви във времето.

 • Начин на мислене "Няма да се справя", "Нямам воля", "Ами аз съм си такъв", "Нищо няма да излезе, защо да си давам зор" и т.н.

 • Желание за пълен контрол над всичко - "Ако нямам контрол, защо да опитвам въобще".

 • Черно-бяло мислене и перфекционизъм.

 • Страх от провал / отхвърляне - "Какво ще си кожата ако не успея".

behavior change model - opportunity
 • Фиксирани тренировки, които не се адаптират към човека и ежедневието.

 • Фиксиран хранителен план, който не се адаптират към човека и ежедневието.

 • Липса на тренировъчен дневник.

 • Пренебрегване на средата като един от най-важните фактори на нашето поведение.

 • Няма инструмент, който да следи важните индикатори на прогрес - какво работи, какво не работи и какво трябва да се промени.

 • Токсични хора, които ни саботират - членове на семейството, близки приятели и колеги.

 • Опитваш се да правиш всичко сам.

less but better internal barriers
 • Навик: Избягване на дискомфорта и емоционални избори.

 • Навик: Преяждане в определени ситуации.

 • Навик: Емоционално хранене.

 • Извинения: "Само този път, от утре започвам".

 • Регулярни излизания с приятели, който водят до преяждане и повече алкохол.

 • Мисля най-лошото за хората, завист, гняв, говоря зад гърба на хората.

 • Идентичност: Гените ми са лоши, така ми е писано, нищо не може да се промени.

less but better external barriers
 • Преследване на грешните идеи с неподходящите хора.

 • Разработване на нов (или стар) продукт/услуга, който не правят смисъл.

 • Служител на грешното място или такъв, който не е подходящ за компанията.

 • Изпълняване на задачи, които не се предполага да бъдат правени от човек на твоята позиция.

 • Поемане на различни ангажименти, който те дърпат назад и с нищо не ти помагат.