Какво можеш да научиш от

Мъртвата тяга

Слаби места при теб са:

Глутеуси

Някои препоръчителни упражнения:

Romanian Deadlift (Bands / Chains), Barbell Deadlift, Box Squat, Hamstring Reverse V Squat RDL


BFE DB Split Squat, DB Step Up, DB Walking Lunge Glute Dominant, Front Foot on Wedge Back Foot Elevated DB Split Squat, Lever Machine Split Squat, Iliac Glute Max Biased Drop Lunge


Glutes 45˙ Hip Extension, Glutes Prone Hip Extension, Glute Med Cable Kickback, Glute Max Wide Arc Cable Kickback, Glute Bridge