Какво можеш да научиш от

Мъртвата тяга

Слаби места при теб са:

Коремни мускули или

Лоша активация на широкия гръбен мускул или

Липса на активация в широкия гръбен мускул

Някои препоръчителни упражнения:

Тяга от дефицит, тяга с пауза долу, Romanian Deadlift Snatch Grip

Фермерска разходка, Loaded Carries

Упражнения за корем - Abs Cable Crunch Facing In, Abs Garhammer, Abs TVA Crunch, Omni Rectus Abdominus Seated Cable Crunch, Hanging Rectus Abdominus Crunch, Omni Rectus Abdominus Seated Cable Crunch