Какво можеш да научиш от

Мъртвата тяга

Слаби места при теб са:

Задно бедро

Някои препоръчителни упражнения:

Front Foot Elevated RDL, RDL, Hamstring Barbell RDL, Hamstring Dumbbell RDL, Hamstring Reverse V Squat RDL, Hip Banded Barbell RDL

Hamstring Plantarflexed Lying Leg Curl, Hamstring Seated Leg Curl, Hamstring Standing Leg Curl, Hamstrings DB Incline Lying Leg Curl

Hyper-extensions