Какво можеш да научиш от

Мъртвата тяга

Слаби места при теб са:

Квадрицепси (ако се навеждаш напред и тазът върви бързо нагоре) или

Слаб широкия гръбен мускул и еректори (ако държиш позицията на торса добре)

Някои препоръчителни упражнения:

Front Squat, Heel Elevated Front Squat, Hack Squat, Quad Dominant Leg Press, Belt Squat, Heel Elevated Barbell Squat, Heel Elevated DB Squat, Trap Bar Deadlift - Heels Elevated on Wedge


Romanian Deadlift, Seated Good Morning

Back Extensions, Hyper-extensions