Какво можеш да научиш от

Раменните преси

Слаби места при теб са:

Слаби предни делтоиди/рамене или

Слаба ключична (горна) част на големия гръден мускул

Някои препоръчителни упражнения:

Anterior Delt / Clavicular Pec 60 Degree Incline BB Press, Anterior Delt High Incline DB Press Elbows In Front, Flat Neutral Grip DB Press

Anterior Delt 45 Degree Cable Raise, Anterior Delt Cable Raise to Ear, Anterior Delt DB Front Raise, Anterior Delt Facing Away Cable Front Raise, Anterior Delt Incline DB Front Raise