Какво можеш да научиш от

Раменните преси

Слаби места при теб са:

Слаби средни делтоиди/рамо или

Слаби задни делтоиди/рамо или

Слаби ромбоиди

Някои препоръчителни упражнения:

Medial Delt DB Lateral Raise, Medial Delt DB L Lateral Raise, Medial Delt Facing In Cable Y Raise, Medial Delt Low Cable Lateral Raise, Medial Delt Poliquin DB Lateral Raise, Medial Delt Prone Incline DB Lateral Raise, Medial Delt Wrist Height Cable Lateral Raise, Prone Incline DB Y Raise


Rear Delt Cable Pull Across Bent Arm, Rear Delt Cable Pull Across Straight Arm, Rear Delt Bent Over DB Row, Rear Delt Cable Row, Rear Delt Prone Incline Row

Rhomboid Upper Back Row, Upper Back Pronated Pulldown, Upper Back Neutral Grip Seated Row - Hammer, Upper Back Pull Apart Pulldown, Upper Back Seated Pronated Cable Row, Upper Back Wide Grip Pull Ups, Upper Back Wide Grip Pulldown