Какво можеш да научиш от

Раменните преси

Слаби места при теб са:

Слаб трицепс (особено дългата глава) или

Лоша стабилизация на раменете или

Лоша мобилност в гръдния регион или раменете

Някои препоръчителни упражнения:

Push Press, Press from pins (само горната 1/3 от обхвата на движението), Shoulder Press (Bands / Chains)

Close-Grip Bench Press, Floor Close-Grip Bench Press, Declines -10° Close-Grip Bench Press, JM Press

Triceps Lying to Forehead Semi Pronated Poliquin Bar Extension, Tricep Overhead Rope Extension, Machine Tricep Extension, Tricep Incline DB Extension, Tricep Incline DB Extension, Tricep Cross Cable Behind Head Extension, Triceps Over the Shoulder Cable Extension