Какво можеш да научиш от

Раменните преси

Слаби места при теб са:

Слаби външни ротатори

Някои препоръчителни упражнения:

Seated DB Clean and Press

Cuban Press

Изолирана работа за външните ротатори