Какво можеш да научиш от

Клека с щанга

Слаби места при теб са:

Слаби квадрицепси/VMO или

Слаби мускули на горната част на гърба (ако се извиваш напред и губиш стабилност в торса)

Някои препоръчителни упражнения:

Front Squat, Heel Elevated Front Squat, Hack Squat, Quad Dominant Leg Press, Belt Squat, Heel Elevated Barbell Squat, Heel Elevated DB Squat, Trap Bar Deadlift - Heels Elevated on Wedge

Rhomboid Upper Back Row, Upper Back Pronated Pulldown, Upper Back Neutral Grip Seated Row - Hammer, Upper Back Pull Apart Pulldown, Upper Back Seated Pronated Cable Row, Upper Back Wide Grip Pull Ups, Upper Back Wide Grip Pulldown