Какво можеш да научиш от

Клека с щанга

Слаби места при теб са:

Коремни мускули или

Глутеуси

Някои препоръчителни упражнения:

Romanian Deadlift (Bands / Chains), Barbell Deadlift, Box Squat, Hamstring Reverse V Squat RDL

BFE DB Split Squat, DB Step Up, DB Walking Lunge Glute Dominant, Front Foot on Wedge Back Foot Elevated DB Split Squat, Lever Machine Split Squat, Iliac Glute Max Biased Drop Lunge

Фермерска разходка, Loaded Carries, Glutes 45˙ Hip Extension, Glutes Prone Hip Extension, Glute Med Cable Kickback, Glute Max Wide Arc Cable Kickback, Glute Bridge

Упражнения за корем - Abs Cable Crunch Facing In, Abs Garhammer, Abs TVA Crunch, Omni Rectus Abdominus Seated Cable Crunch, Hanging Rectus Abdominus Crunch, Omni Rectus Abdominus Seated Cable Crunch