Какво можеш да научиш от

Клека с щанга

Слаби места при теб са:

Слаби квадрицепси (ако се навеждаш напред) или

Глутеуси

Някои препоръчителни упражнения:

Romanian Deadlift (Bands / Chains), Barbell Deadlift, Box Squat, Hamstring Reverse V Squat RDL

BFE DB Split Squat, DB Step Up, DB Walking Lunge Glute Dominant, Front Foot on Wedge Back Foot Elevated DB Split Squat, Lever Machine Split Squat, Iliac Glute Max Biased Drop Lunge

Glutes 45˙ Hip Extension, Glutes Prone Hip Extension, Glute Med Cable Kickback, Glute Max Wide Arc Cable Kickback, Glute Bridge

Front Squat, Heel Elevated Front Squat, Hack Squat, Quad Dominant Leg Press, Belt Squat, Heel Elevated Barbell Squat, Heel Elevated DB Squat, Trap Bar Deadlift - Heels Elevated on Wedge, Paused Squat (паузите около слабата точка)