Обща мобилност

Застани с краката някъде на ширината на раменете. Ръцете се повдигнати право нагоре.

Започни да клякаш като гледай коленете да сочат напред, без да въртиш стъпалата встрани. Пръстите на краката трябва да са право напред.

Дръж тежестта върху петите и клякай колко можеш надолу (доколкото усещаш движението комфортно).

От долна позиция, повдигни се нагоре до изправена позиция като повдигаш таза и раменете едновременно.

Направи отделно видео по диагонал, отпред, встрани и отзад.

Как да направиш и изпратиш видеото

Отвори чата -> избери да направиш видео -> запиши видеото -> изпрати.

send-img-posture
send-img-posture-m