Баланс
Благодарност
Благосъстояние
Богатство
Бъди искрен
Власт
Връзка
Вълнение
Вяра
Гордост
Грижовност
Доброта
Дом
Ефикасност
Желание
Забавление
Здрава работа
Знание
И това ще мине
Издръжливост
Изобилие
Изобретателност
Изучаване
Иновация
Интегритет
Интелигентност

Интуиция
Кариера
Качество
Комуникация
Красота
Лидерство
Личностно развитие
Лоялност
Любов
Мир
Мъдрост
Напредък
Наслада
Насърчаване
Общност
Откритост
Почивка
Предприемчивост
Привързаност
Признателност
Приключение
Принос
Приятелство
Промяна
Просперитет
Професионализъм
Прошка
Радост/Игра
Разнообразие
Ред
Религия
Реципрочност

Самоуважение
Свободата
Семейство
Сигурност
Сила
Скорост
Слава
Смелост
Спиритуализъм
Справедливост
Съвместна работа
Съвършенство
Съпричастност
Състрадание
Сътрудничество
Творчество
Търпение
Уважение
Улеснение
Успех
Финанси
Финес
Фитнес
Харизма
Хармония
Хуманност
Хумор
Честност
Щастие
Щедрост
Яснота