Баланс
Благодарност
Благосъстояние
Богатство
Бъди искрен
Власт
Връзка
Връзка
Вълнение
Вяра
Гордост в работата си
Грейс
Грижовност
Да дадем шанс на хората
Доброта
Доброта
Доволство
Дом
Ефикасност
Желание
Забавление
Забавление
Здрава работа
Знание
И това ще мине
Издръжливост
Изобилие
Изобретение
Изучаване
Иновация
Интегритет
Интелигентност

Интуиция
Кариера
Качество
Комуникация
Красота
Лидерство
Личностно развитие
Лоялност
Любов
Мир
Мъдрост
Напредък
Наслада
Насърчаване
Общност
Откритост
Почивка
Предприемчивост
Привързаност
Признателност
Приключение
Принос
Приятелство
Промяна
Просперитет
Професионализъм
Прошка
Радост/Игра
Разнообразие
Ред
Религия
Реципрочност

Самоуважение
Свободата
Семейство
Сигурност
Сила
Скорост
Слава
Смелост
Спиритуализъм
Справедливост
Съвместна дейност
Съвършенство
Съпричастност
Състрадание
Сътрудничество
Творчество
Търпение
Уважение
Улеснение
Успех
Финанси
Финост
Фитнес
Харизма
Хармония
Хуманност
Хумор
Честност
Щастие
Щедрост
Яснота